Poszukiwanie
    śladów

Niemiecko-polsko-czeska historia losów, przemiana. Seria filmów i trójnarodowe spotkanie uczniów w Cottbus.


Już od 2011 roku niemiecko-polski konkurs filmu młodzieżowego pokazywał jak podobnie a także jak odmiennie w tych dwóch sąsiednich krajach młodzież w wieku 15 – 21 lat radzi sobie z codziennym życiem i jego wyzwaniami. Każdego roku wyświetlane były w konkursie dwa polskie i dwa niemieckie pełnometrażowe filmy fabularne a także, z obydwu tych krajów, jeden średniometrażowy, które oceniane były przez jury składające się z uczniów. W tym celu Filmfestival Cottbus utrzymuje długoletnie partnerstwo z Niedersorbisches Gymnasium Cottbus oraz z V Liceum im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze.

W roku 2016 Konkurs Filmu Młodzieżowego po raz pierwszy rozszerzony został o filmy z Republiki Czeskiej a także o spotkanie młodzieży niemieckiej, polskiej i czeskiej. W spotkaniu tym, oprócz młodzieży z Zielonej Góry i Cottbus, uczestniczyli również uczniowie z Gimnazjum z Teplic (Republika Czeska), z których to dwoje było członkami jury.

Z tej trójstronności wyłoniła się możliwość, aby nie tylko razem dyskutować na tematy dnia codziennego młodzieży, które przedstawiane były podczas niemiecko-polsko-czeskiego konkursu filmowego, lecz również na spotkaniu przyjrzeć się tematom historycznym Specials „Poszukiwanie śladów - niemiecko-polsko-czeska historia losów, przemiana”. W centrum uwagi tej serii znajdowała się aktualna refleksja filmowa dotycząca przymusowych wysiedleń po zakończeniu drugiej wojny światowej. Unaoczniło to, jak współczesne polskie i czeskie filmy przedstawiają traumę niedawnej wspólnej niemiecko-czesko-polskiej historii i czy widzą to, jako szansę dla zintensyfikowania wspólnych, przekraczających granice, tożsamości. Przy tym uczniowie mogli przedstawić historię i jej różne interpretacje a także poznać różnorodność jej postrzegania. Dało to wspaniałą możliwość do zapoznania się ze społecznymi i historycznymi perspektywami w trzech sąsiadujących ze sobą krajach i przez to wyostrzyć własne międzykulturowe zrozumienie.